Rada Nadzorcza SM "STAWKI"

wybrana na kadencję 2018-2021

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Tadeusz Izakowski - zastępca przewodniczącego

Marek Kazimirski - sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Komisja Remontowo-Budowlana

Jolanta Grabowska - przewodnicząca Komisji

Grażyna Budzińska- członek

Tadeusz Izakowski - członek

Marian Wielądek - przewodniczący Komisji

Marek Kazimirski - członek

Ryszard Moniuszko - członek

 

Komisja Społeczno-Samorządowa

 vacat - przewodniczący Komisji

Tadeusz Izakowski - członek

Marek Kazimirski - członek

Członkowie RN od dnia 06.06.2019 r.

Włodzimierz Makowski

Mieczysław Żochowski


 

 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa