Informacja o likwidacji zsypów w budynkach przy ul. Dzikiej 6, Inflanckiej 15 i Inflanckiej 19 2021-07-15

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Ze względów prawnych dot. konieczności usunięcia z obiektów budowlanych wyrobów  zawierających niebezpieczny dla zdrowia ludzi AZBEST oraz mając na uwadze zaostrzające sankcje ZA BRAK SEGREGACJI ODPADÓW, Rada Nadzorcza SM „STAWKI” na wniosek Zarządu, w dniu 12 lipca 2021 r. Uchwałą NR 64/2021 podjęła decyzję o LIKWIDACJI ZSYPÓW  W BUDYNKACH PRZY UL. DZIKIEJ 6, INFLANCKIEJ 15 i 19.

DEMONTAŻ RUR ZSYPOWYCH BĘDZIE REALIZOWANY SUKCESYWNIE W POSZCZEGÓLNYCH KLATKACH SCHODOWYCH W OKRESIE OD SIERPNIA DO LISTOPADA 2021 R.

O TERMINACH REALIZACJI PRAC BĘDĄ PAŃSTWO INFORMOWANI ZE STOSOWNYM WYPRZEDZENIEM CZASOWYM. PRACE TE ZOSTANĄ SFINANSOWANE Z DOTACJI M. ST. WARSZAWY, O KTÓRĄ WYSTĄPIŁ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI.

Po demontażu rur zsypowych w pomieszczeniach zsypowych zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach zostanie przeprowadzony podstawowy remont (zasklepienie otworów w stropach, naprawa tynków ścian i sufitów, malowanie). Po zakończeniu tych prac będzie możliwe ich wynajmowanie przez zainteresowanych właścicieli lokali mieszkalnych.

Wraz z rozpoczęciem prac w poszczególnych klatkach niemożliwe będzie dotychczasowe wyrzucanie odpadów zmieszanych na piętrach. Do tego celu będą służyć pojemniki ustawione w dolnych zewnętrznych komorach zsypowych, do których dostęp będą mieli wszyscy mieszkańcy posiadający karty magnetyczne (te same, które służą do otwierania osiedlowych furtek i klatek w budynkach). 

Pozostałe

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa