Psie sprawy porządkowe 2016-11-08
SZANOWNI  MIESZKAŃCY - WŁAŚCICIELE I OPIEKUNOWIE PSÓW !

Mamy na naszym Osiedlu znajdują się specjalne pojemniki na psie odchody  wyposażone w zasobniki na woreczki higieniczne, za pośrednictwem których szybko i sprawnie można usunąć nieczystości pozostawione przez czworonożnych pupilów na trawnikach, klombach i alejkach  dla pieszych.

Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.

 Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

 Prosimy właścicieli psów o przestrzeganie powyższych zasad.

Znalezione obrazy dla zapytania symbol psia kupa

Wspólnie dbajmy o miejsce, w  którym zamieszkujemy!

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie M. St. Warszawy (Uchwała nr XIV/292/2015 Rady M. St. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r.):

- utrzymujący zwięrzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, aby zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego,

- na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli,

- utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego uzytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.

Pozostałe

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa