Sprawy porządkowe - Regulamin porządku domowego 2017-05-15

Szanowni Mieszkańcy

  • W związku z koniecznością zachowania wymogów przepisów przeciwpożarowych na klatkach schodowych oraz zapewnieniem prawidłowej komunikacji dróg ewakuacyjnych prosimy o usunięcie zbędnych sprzętów, kwiatów, stojaków z holi i ciągów korytarzowych.
  • Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem porządku domowego SM „STAWKI” zabrania się składowania jakichkolwiek przedmiotów (śmieci) w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania np. w pomieszczeniach zsypowych.  
  • Odpady o większych gabarytach należy wyrzucać do kontenerów znajdujących się za pawilonem Dzika 4.

Informujemy,  że  w zakresie wywozu nieczystości stałych Spółdzielnię obsługuje Firma MPO na podstawie umowy zawartej z MPO.

Informacmacja na temat segregacji śmieci znajduje sie na stronie MPO (http://www.mpo.com.pl/zasady-segregacji-i-odbioru-odpadow).

do pobrania: Regulamin porządku domowego

 

 

 

Pozostałe

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa