Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” w Warszawie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 85,85 m² usytuowany w parterze budynku przy ul. Inflanckiej 11 w Warszawie.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną. Powierzchnia usługowa wynosi 74,04 m². Lokal obecnie jest wynajmowany na biuro. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca parkingowego.

Najem lokalu może nastąpić od 01.04.2022 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie do dnia 07.02.2022 r. roku do godz. 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 85,85 m²  w budynku przy ul. Inflanckiej 11” lub przesłać na adres: stawki@smstawki.pl.

Oferta musi zawierać:

  • nazwę i siedzibę oferenta, nr REGON lub imię, nazwisko i adres, nr PESEL i nr NIP, jeżeli oferent jest osobą fizyczną,
  • formę prawną podmiotu gospodarczego,
  • rodzaj proponowanej działalności w lokalu,
  • oferowaną umowną stawkę najmu w złotych netto za 1 m2 lokalu.

Oferta może zawierać dodatkowe propozycje zwiększające atrakcyjność oferty.

Informacje dotyczące ww. lokalu udzielane są pod numerem telefonu 22 831-60-38 wew. 01 i 03. Lokal można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu terminu z administratorem pod numerem telefonu
22 831-60-38 wew. 01.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy, odwołania na dowolnym etapie lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 Warszawa, 12.01.2022 r.

 

 


czytaj więcej
Pozostałe Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa