Ogłoszenia
Galeria
Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” w Warszawie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 116,05 m² usytuowany na I kondygnacji pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie.

Lokal obecnie składa się z trzech pokoi biurowych o powierzchni: 31,0, 32,4, 11,3 m2, dwóch pomieszczeń W.C., kuchni, holu i korytarza.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni przy
ul. Dzikiej 4 w Warszawie do dnia 19.04.2021 r. roku do godz. 17.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 116,05 m²  w pawilonie przy ul. Dzikiej 4” lub przesłać na adres: stawki@smstawki.pl.

Oferta musi zawierać:

  • nazwę i siedzibę oferenta, nr REGON lub imię, nazwisko i adres, nr PESEL i nr NIP, jeżeli oferent jest osobą fizyczną,
  • formę prawną podmiotu gospodarczego,
  • rodzaj proponowanej działalności w lokalu,
  • oferowaną umowną stawkę najmu w złotych netto za 1 m2 lokalu.

Oferta może zawierać dodatkowe propozycje zwiększające atrakcyjność oferty.

Informacje dotyczące ww. lokalu udzielane są pod numerem telefonu 22 831-60-38 wew. 01 i 03. Lokal można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu terminu z administratorem pod numerem telefonu
22 831-60-38 wew. 01.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy, odwołania na dowolnym etapie lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

plan lokalu [pdf]


czytaj więcej
Pozostałe Ogłoszenia o lokalach do wynajęcia

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa